top of page
anima logo bw high (1).png
3.
מענה מכבד למטפלים ולמטופלים במסגרות טיפול
2.
הנגשה של שירותים
טיפוליים לכלל האוכלוסייה
1.
שיפור והרחבת המענים הטיפוליים המוצעים בישראל
במה אנחנו מאמינים
מי אנחנו
פרויקט הדגל שלנו  - We Talk

We Talk היא קליניקה חדשה בירושלים לטיפול נפשי איכותי לאוכלוסיה הכללית. הקליניקה מהווה מרחב טיפולי בו קבוצת מטפלים מתאגדת יחד ומקבלת הכשרה מקצועית משותפת. במקום מקבלים טיפול איכותי במחיר הגיוני, ללא תור וללא המתנה, בלי הגבלת העלות למספר פגישות טיפוליות וללא רישומים במאגרים ציבוריים. הטיפול מתבצע כשיחה שבועית על ידי פסיכולוגים, עו"סים קליניים, מטפלים רגשיים ופסיכותרפיסטים...

Psychologist Session
אודותינו

חברת 'אנימה' הוקמה על ידי טל לביאד ומיכל לוינסקי, עובדות סוציאליות ירושלמיות. בעבודתנו בשטח חווינו חוסרים רבים של השירות הציבורי,
ופגשנו אנשים שלא מקבלים מענה מתאים לצרכיהם...

היה השינוי שאתה מבקש לראות בעולם

מהטמה גנדי

bottom of page