top of page

פרוייקטים עתידיים

Clinic Decoration

01

קליניקות WE TALK נוספות 

מרחבים שיספקו טיפול מוזל לאוכלוסיות יחודיות:
קליניקה למגזר החרדי, קליניקה למגזר הערבי, קליניקה ייעודית לילדים ולטיפול משפחתי, ועוד.

02

מרכז טיפולי בירושלים להתמכרויות "החדשות"

טיפול בהתמכרות למסכים, קניות, והתמכרויות התנהגויות נוספות.

Pink Screen
Ring of Light Bulbs

03

'חממת מיזמים חברתיים'

קרקע למעוניינים בהגשמת חלום החברתי שלהם במסגרת חברת 'אנימה'.

bottom of page